NÄ›kdo se se svým koníÄkem prakticky už narodí. Od maliÄka se například vÄ›nuje urÄitému druhu sportu. TÅ™eba bÄ›h, tenis nebo tÅ™eba fotbal. Jiní zase rádi kreativnÄ› tvoří. A tÄ›m, kteří jsou do svého koníÄku zapálení na sto procent, to Äasto vydrží až do dospÄ›losti. Poté koníÄek buÄ jednoduÅ¡e zůstane stále koníÄkem a nebo se jím lidé zaÄnou živit. Tomu já říkám splnÄ›ný sen. Co myslíte? Není to úžasné, živit se právÄ› tím, co Vás neuvěřitelnÄ› baví? Pak jsou tu ale i lidé, kteří mají zájem mít své hobby, kterému se budou pravidelnÄ› vÄ›novat. Ale neví si pÅ™esnÄ› rady s tím, jaký koníÄek by to mÄ›l být. I to se může stát. NÄ›kdy to prostÄ› hned v naší hlavÄ› nevyskoÄí na povrch. Uvedu Vám jeden příklad z mého života.

Žena s mandalou

Také jsem patÅ™ila mezi ty, kteří chtÄ›jí koníÄek a nemají ho. Od dÄ›tství jsem jich mÄ›la spousty, ale vždy jen na chvíli. VÅ¡echno mÄ› brzy omrzelo a pÅ™estalo bavit. Byla to Å¡koda, ale nikdy nepÅ™iÅ¡lo žádné takzvané WOW, které by si mÄ› chytilo a už nepustilo. Až v dospÄ›losti. A právÄ› teÄ to tÅ™eba bude ta správná inspirace i pro Vás. ZaÄala jsem více peÄovat o svojí duÅ¡evní stránku, to znamená meditace a jóga. Díky tomu jsem objevila symboly klidu a pohody, takzvané mandaly. Koupila jsem si pár obrazů a zaÄala jsem sledovat techniku kreslení mandal. Velice mÄ› zaujalo, že do každého obrazu mandaly můžete dát kousek sebe. Jak? JednoduÅ¡e.

Kreslení mandaly

Významy barev, velikost jednotlivých teÄek a co obraz dohromady tvoří. PÅ™i kresbÄ› mandal tvoříte takový skrytý příbÄ›h. Miluji vÄ›ci, které mají hlubší význam. Pokud se pustíte do kreseb mandal, nemusíte se bát. ZaÄnÄ›te jednoduchými mandalami. Na internetu je spousta návodů a na trhu spousta pomůcek ke kreslení, které Vám v zaÄátcích velmi pomohou. Věřte mi, že pÅ™i kreslení mandal se krásnÄ› zrelaxujete. Mám takový osvÄ›dÄený rituál. PravidelnÄ› kreslím tak tÅ™ikrát v týdnu veÄer, když mám Äas pouze a jen sama na sebe. Uvařím si meduňkový Äaj a pustím relaxaÄní hudbu. Jdete do toho také? A co Äasem zaÄít své obrazy prodávat, když se Vám bude daÅ™it?