Nastávající chladné a sychravé poÄasí každoroÄnÄ› pÅ™ezkouší, v jakém stavu je imunitní systém každého z nás. Jestli je vpořádku, anebo jestli ho budeme muset posílit. Protože pokud už zaútoÄí viróza, kaÅ¡el a nachlazení, je pozdÄ›. V nedávné  dobÄ› byla celá spoleÄnost pÅ™ezkouÅ¡ena pandemií a proto je potÅ™eba se o to více snažit nákaze zabránit. Způsobů, jak tÄ›lo vyzbrojit pÅ™ed útokem virů, plísní, bakterií Äi parazitů je mnoho, ale důležité je vybrat si ten, který je nejvhodnÄ›jší pro váš organizmus. Aby dokázal zvládnout vnÄ›jší nájezdy a neonemocnÄ›l, je nutné posílit silné imunitní vojsko, které udrží tÄ›lo v kondici po celou zimu.

Na podporu imunity

Základním stavebním kamenem dobré imunity je zdravá a pestrá strava. Protože nejvíce živin Äerpá organizmus z ní. PÅ™edevším dostatek ovoce a zeleniny, bílkovin, sacharidů a kvalitních tuků, bohatých na minerální látky a vitamíny. RozhodnÄ› své imunitÄ› neprospÄ›jete průmyslovÄ› zpracovanými potravinami, umÄ›lými tuky Äi výrobkům obsahujícím velké množství jednoduchých cukrů. A protože se až sedmdesát procent imunitních bunÄ›k nachází ve stÅ™evech, je potÅ™eba se soustÅ™edit na dostateÄný příjem vlákniny, která je zdrojem dobrých bakterií, podporujících funkci stÅ™ev. Rovněž fermentované potraviny, kysané mléÄné výrobky, kysané zelí i probiotika a prebiotika.

Doplňky stravy k dobré funkci imunity

Jedním z nejdůležitÄ›jších vitamínů, kterým lze imunitní systém bÄ›hem zimních mÄ›síců podpoÅ™it a udržet potÅ™ebné zdraví, je C – antioxidant, který je obsažen jak v citrusových plodech, kiwi Äi paprice. StejnÄ› důležitou roli hraje i vitamín E, který je v mandlích, oÅ™eších i různých semínkách. V zimních mÄ›sících je stejnÄ› nepostradatelný vitamín D v podobÄ› doplňku stravy. Stejným způsobem lze doplnit i zinek, selen hoÅ™Äík, železo, draslík a fosfor. A neposlední Å™adÄ› i vitamín B. Dostatek spánku stejnÄ› jako Äastý pobyt na Äerstvém vzduchu, pÅ™i procházce do přírody, pÅ™ispívají k udržení dobrého zdraví a tím tolik potÅ™ebného posílení imunity.