V dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu tolik zamÄ›stnání, kde lidé využívají poÄítaÄ, a to opravdu ve velkém množství. Je tolik zamÄ›stnání, kde byste se bez poÄítaÄe vůbec neobeÅ¡li. Znám nÄ›kolik lidí, kteří tÅ™eba poÄítaÄ využívají úplnÄ› každý den, a to hlavnÄ› kvůli tomu, aby mohli chodit normálnÄ› do zamÄ›stnání. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou už nÄ›které zamÄ›stnání, kde můžete své vÄ›ci v práci takhle vykonávat z domu. Je to takzvané home office a v poslední dobÄ› je to velice rozšířené, protože mnoho lidí právÄ› využívá online zamÄ›stnání. K tomu také potÅ™ebujete mít dobrou znalost poÄítaÄů, a to vÄetnÄ› informaÄní technologie.

Ráda každý den pracuji na poÄítaÄi.

InformaÄní technologie je tady od toho, aby nás také uÄila práci na poÄítaÄi. Anebo, aby nám vysvÄ›tlila, co je to informatika. Mnoho lidí ale tÅ™eba nemusí ani pochopit informaÄní technologii. TÅ™eba nÄ›kteří lidé ani neví, co to informaÄní technologie je. Potom jsou z toho velice neÅ¡Å¥astní, protože já moc dobÅ™e rozumím tomu, když tÅ™eba ÄlovÄ›k nÄ›co chce dokázat, ale vůbec tomu nerozumí anebo mu to nejde. Kolikrát si říkám, že by bylo nejlepší, kdyby tÅ™eba nÄ›kdo také navÅ¡tÄ›voval nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy, kde by se nauÄil informaÄní technologii. Věřte, že to není žádná ostuda.

Lidé také znají home office.

I když mám spolužáky, tedy bývalé spolužáky na stÅ™ední Å¡kole, kteří říkali, že prý na poÄítaÄi musí umÄ›t dokonale každý, a to prý i bez toho, aniž by navÅ¡tÄ›voval nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy. Jenomže, kde se to má ÄlovÄ›k nauÄit, když mu to nejde ve Å¡kole? SamozÅ™ejmÄ›, že na poÄítaÄovém kurzu! Proto si myslím, že je nejlepší, kdyby ÄlovÄ›k tÅ™eba absolvoval alespoň jednou v životÄ› poÄítaÄový kurz, aby se dozvÄ›dÄ›l více informací. PoÄítaÄe a informaÄní technologie jsou vynálezy dneÅ¡ní doby a ÄlovÄ›k by se v tom mÄ›l troÅ¡ku vyznat. Bez znalosti poÄítaÄů a informaÄní technologie obecnÄ› je ÄlovÄ›k vÄ›tÅ¡inou ztracený, protože i tyto znalosti potÅ™ebujete na notebooku i na mobilním telefonu.