UrÄitÄ›, když jste dÄ›lali tÅ™eba autoÅ¡kolu, tak jistÄ› víte, že jste také mÄ›li různé testy z techniky. Já vím, že nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité, a to hlavnÄ› pro mÄ›. Pro mÄ› to bylo velice nároÄné, ale Å™eknu vám, že já jsem techniku udÄ›lala úplnÄ› napoprvé, i když jsem se jí nejvíce bála, ale pÅ™iznám se, že já jsem u té techniky vůbec nic neÅ™ekla. Docela Å¡ok! Bylo to opravdu hrozné. Jenomže pÅ™edpokládám, že asi pan uÄitel v autoÅ¡kole mi to dal jenom tak, protože já už jsem neudÄ›lala testy, tak mi Å™ekl, že když jsem udÄ›lala alespoň jízdy, tak mi i techniku dá. Navíc to pÅ™eci není tak potÅ™ebné k tomu, abych jezdila bezpeÄnÄ›.

Na motorce je zábava.

NicménÄ› ale techniku mám ráda, protože když nyní se koukám zpÄ›tnÄ›, tak jsem si Å™ekla, že jsem se mÄ›la v autoÅ¡kole opravdu více nauÄit o technice a také hlavnÄ› o motoru. Protože já mám takovou smůlu, že vÄ›tÅ¡inou zadÅ™u motor. Kdybyste vidÄ›li vždycky mého partnera, jak se tváří na to, když mu Å™eknu, že mám zase zatrhnutí motor, tak on vždycky z toho úplnÄ› šílí a chce se mu z toho breÄet. Jenomže opravdu nikdy nechápou, proÄ se tohle stává zrovna jenom mnÄ›, že se vždycky mÄ› u auta zadÅ™e motor. Partner říká, že neumím řídit, a že kdybych si nÄ›kde půjÄila jeho luxusní drahé auto, že by mÄ› snad zlámal ruce.

Motorka pro nadšence.

Musím se tomu smát, protože já se tomu ani nedivím, protože mám takovou smůlu, že vždycky automobil rozbiji. Opravdu mÄ› to mrzí a říkám si, že to snad není možné, že jsem asi prokletá. Kdybych se ale nemÄ›la bavit o tom, že kolikrát zadÅ™u motor v autÄ›, tak také se mi kolikrát už stalo, že jsem dostala asi pÄ›tkrát botiÄku na auto. Sice jsem si vždycky myslela, že stojím opravdu na takovém místÄ›, kde je to povolené a kde mohu stát normálnÄ›, ale vždycky to nakonec dopadlo tak, že tam je zákaz stání. Kolikrát je mi to už trapné, protože nÄ›kteří páni policajti mÄ› už znají, takže ví, že asi jsem nÄ›jaká automobilů neznalá a mají se mnou soucit.