Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k a to hlavnÄ› každá žena peÄuje o svou domácnost. MÄ› by se vážnÄ› nelíbilo, kdybych tÅ™eba byla doma a mÄ›la bych doma samý nepořádek. Můj bratr mi říkal, že on mÄ›l kdysi přítelkyni, se kterou má dvÄ› dÄ›ti a která byla opravdu veliká bordelářka. Vždy jejich domácnost vypadala, že on vždycky, když pÅ™iÅ¡el z práce, tak musel pÅ™ekraÄovat vÅ¡elijaký binec a nepořádek, pÅ™itom jeho partnerka byla už druhým rokem doma a ona je dokonce vyuÄená kuchaÅ™ka a vůbec ale nevaÅ™ila. Bratr vždycky pÅ™iÅ¡el tÅ™eba v Å¡est veÄer z práce unavený a chtÄ›l jídlo. A místo toho, aby tÅ™eba dostal teplé jídlo a nebo aby bylo doma uklizeno, tak pÅ™iÅ¡el do nepořádku a také jeÅ¡tÄ› si musel udÄ›lat jídlo sám. Nakonec to udÄ›lal tak, že si vždycky jídlo objednal radÄ›ji dopÅ™edu z jídelny, aby mohl odpoÄívat.

Úklid je u mě důležitý.

Můj bratr totiž dÄ›lal dvanáctky, takže vždycky tuÅ¡il a doufal a byl rád, kdyby náhodou nÄ›kdy pÅ™iÅ¡el do uklizené domácnosti. Bohužel tohle se nikdy nestalo, a tak právÄ› po tÅ™ech letech se s ní bratr rozeÅ¡el, protože už ho nebavilo, že vždycky když pÅ™iÅ¡el pozdÄ› veÄer z práce, tak také musel uklidit, obstarat dÄ›ti, a také jeÅ¡tÄ› udÄ›lat jídlo a nebo obÄ›d na další den pro jejich dÄ›ti. A vůbec nechápu, jak právÄ› takováhle žena vůbec může být.

Každý má svou domácnost.

Já si myslím, že právÄ› každá druhá žena by si přála mít domácnost opravdu Å¡piÄkovou, aby vÅ¡ude bylo uklizeno a aby nebyl nikde nepořádek. Já sama jsem byla velice pÅ™ekvapená, když ona mi Å™ekla, že jí vůbec nezáleží na úklidu. Jde hlavnÄ› o to, aby vÅ¡ichni byli Å¡Å¥astní, jenomže si myslím, že právÄ› její partner, tedy můj bratr vůbec Å¡Å¥astný nebyl, když se potom rozeÅ¡li. Tady jde vidÄ›t, že každý má o domácnosti úplnÄ› jiné názory. Já mám ráda domácnost, i když to mám vÅ¡echno uklizené. SamozÅ™ejmÄ› to nepÅ™eháním, ale mám ráda opravdu Äistotu a pořádek.Vy také ne?