Znáte film „Jen ho nechte, ať se bojí“ s Luďkem Sobotou a Helenou Vondráčkovou v hlavních rolích? Luděk Sobota tu exceluje svým typickým vlídným humorem a mimo jiné předvádí, jak s ním zatřásl elektrický výboj po doteku mokrou dlaní na nástěnný vypínač. V humorném pojetí jde samozřejmě o lehkou nadsázku, protože ve skutečnosti se něco takového může stát komukoli z vás osudným. To ale není vše, co by vás mohlo stát doma život:

napařovací žehlička

Elektrické spotřebiče – pozvete-li si domů elektrikáře na revizi elektrických spotřebičů, může vás překvapit svým odborným nálezem. Může u vás objevit počínající zkrat některých obvodů, obnažené izolace vodičů, povolené kontakty ve svorkách, narušená vinutí elektromotorů a další závady, s nimiž by nebylo bezpečné spotřebiče používat. Může si také povšimnout poškozených přívodních šňůr, a to buď z důvodu naříznutí, propálení, překroucení nebo zpřetrhání tenkých splétaných lanek v blízkosti zástrčky.

elektrická varná deska

Prodlužovací šňůry – toto bývá velmi ošidný a hlavně nebezpečný problém v domácnostech, kde si lidé neuvědomují, že prodlužovací šňůra je v přeneseném významu i prodloužení elektrického rozvodu do místnosti, s tím rozdílem, že vodič není ukryt ve zdivu, ale leží volně na podlaze. Přímý kontakt s prodlužovací šňůrou může znamenat její zasunutí do nevhodných míst, kde se může skřípnout a obnažit izolace vodičů. Stává se pak smrtícím nástrojem, který číhá na svou oběť nepřetržitě 24 hodin denně.

Přetížené zásuvky – přetížit zásuvkový okruh je velice snadné a zde je zapotřebí především osvěta, jinými slovy někdo by měl lidem v domácnostech vysvětlit, že příliš mnoho spotřebičů s velkým odběrem v jedné zásuvce není dobrý nápad, a že to povede k přehřívání vodičů, k jiskření a možnému zkratu. Zkratované vodiče mohou vytvořit elektrický oblouk, který pak zapálí hořlavé předměty poblíž, a co následuje, si domyslíte sami.