Nemohu za to, že jsem momentálnÄ› tvá aktuální a poslední partnerka. A z toho důvodu, že jsem další tvá sleÄna. Nemáš chuÅ¥ mi koupit kvÄ›tiny Äi napsat krátký vzkaz na papír. Můžu za to snad já? MůžeÅ¡ snad za to ty? Ani jeden.  MÄ›l si vztahy a byl si zklamaný. Snažil ses kupovat kvÄ›tiny, anebo krásné náhrdelníky a platit drahé veÄeÅ™e. A i tak to bylo pro nÄ› málo. Já jsem jiná. MnÄ› staÄí, když mÄ› jenom budeÅ¡ mít rád. NapíšeÅ¡ mi ráno vzkaz “ Myslím na tebe „, když mi dáš pocit jistoty.

Sice jsem další v Å™adÄ›, ale tÅ™eba jsem ta poslední, co s tebou zůstane. A pak si v důchodu Å™ekneÅ¡, proÄ? ProÄ jsem jí nekupoval kvÄ›tiny, nepsal vzkazy? TeÄ jenom mohu naříkat na hrobÄ› a nosit je do vázy. Miluji tÄ›, má ženo. Jsi to nejlepší, co mÄ› mohlo v mém životÄ› potkat a moc se omlouvám. Omlouvám se, že jsem ti nedal pocit toho, jak moc tÄ› miluju. Bohužel to už nevrátím zpátky. Navždy v mém srdci. SBOHEM

svatba

Jeden malý příbÄ›h, co se může a nemusí stát. VezmÄ›te si, že jste mladý a máte život pÅ™ed sebou anebo také ne, protože nikdo z nás neví, kdy odejde. Život jsme dostali, abychom si ho mohli užívat, a ne se hádat. Milovat se a nebýt nenávidÄ›n. UdÄ›lovat radost než zvyÅ¡ovat smutek. VÅ¡echno jde, když chcete. Jen je potÅ™eba si nÄ›kam o samotÄ› sednout a pÅ™emýšlet co je pro vás a pro vaÅ¡i poloviÄku dobré.

květiny

Neberte život tak vážnÄ› a běžte do toho kvÄ›tinářství a kupte jakoukoliv kytku, která vám pÅ™ipomíná vaÅ¡i lásku. Než odejdete do práce, tak ji napiÅ¡te vzkaz, jak moc ji máte rádi. A když uvidíte své přátele, tak Å™eknÄ›te, že tohle je ta žena, která vám ukázala smÄ›r života, svÄ›tlo tunelu, a hlavnÄ› co znamená skuteÄná láska. UvÄ›domte si, že kdokoliv může odejít a už nenajdete, takovou úžasnou osobu.

Važte si každé minuty, protože i bÄ›hem jedné sekundy můžete pÅ™ijít o svou lásku a už to nevezmete zpátky. ObÄ›tujte se. UdÄ›láte dobrý skutek a vaÅ¡e poloviÄka se bude cítit po vaÅ¡em boku výjimeÄná.