Když se Å™ekne slovo krása, tak co vy si pod tím pÅ™edstavíte? Protože mnoho lidí si pod krásou pÅ™edstaví krásného ÄlovÄ›ka. Jenomže když se tÅ™eba nÄ›koho zeptám, jak oni si vlastnÄ› pÅ™edstavují krásného ÄlovÄ›ka, tak je to potom velice složité, protože oni se zaÄnou takhle se koukat kolem sebe a pÅ™emýšlí, co by asi tak mÄ›li odpovÄ›dÄ›t na mou otázku, co je to vlastnÄ› krása nebo jak vypadá dokonalý a krásný ÄlovÄ›k. Věřte mi, že krása rozhodnÄ› není o dokonalosti, a to už hlavnÄ› z toho důvodu, že každý ÄlovÄ›k si pÅ™edstavuje dokonalost úplnÄ› nÄ›jak jinak. Já sama například si pÅ™edstavuji dokonalého ÄlovÄ›ka, že je Å¡Å¥astný. Že je Å¡Å¥astný a také veselý a také ví, co od života chce, že je sluÅ¡ný a tÅ™eba například i kulturnÄ› založený.

Dbám o vyvážený jídelníÄek.

TÅ™eba krása u mÄ› nespoÄívá v tom, když je nÄ›kdo závislý na alkoholu nebo na cigaretách a nebo na drogách. Sice ano, chápu, že cigarety jeÅ¡tÄ› nejsou tak úplnÄ› hrozné, ale ruku na srdce, myslím si, že i cigarety nejsou takhle pro život ÄlovÄ›ka moc dobré. VÅ¡ichni také víme, že cigarety urÄitÄ› pÅ™idávají roky a já si myslím, že každý ÄlovÄ›k chce vypadat vždycky mládÄ› opravdu co nejdéle. Já chápu, že nÄ›kteří jsou tÅ™eba opravdu hodnÄ› závislí na cigaretách. Tohle vám ale na kráse rozhodnÄ› nepÅ™idá.

Zdraví a krása je skoro to samé.

Například já jsem také bývalá kuÅ™aÄka. Myslím si, že právÄ› kouÅ™ení mi také vzalo docela Äást krásy a samozÅ™ejmÄ› také života. Od té doby, co nekouřím a chodím pravidelnÄ› ke kosmetiÄce a také ke kadeÅ™nici, tak si pÅ™ipadám sama sobÄ› hezÄí. Dokonce si pÅ™ipadám, že bych také byla o deset let mladší, myslíte si, že je to možné? Tady vám alespoň dávám takovou radu, že když pÅ™estanete kouÅ™it nebo také pít alkohol ve velkém, tak vaÅ¡e krása se může až zdvojnásobit. Věřte mi nebo ne, ale tohle je pravda. Navíc také kouÅ™ení není zdravé a navíc vám to také moc leze do penÄ›z, co kdybyste si tÅ™eba místo penÄ›z na cigarety koupili tÅ™eba nÄ›co zdravého nebo parfém a nebo potom jeli na dovolenou? Bude to rozhodnÄ› lepší.