Myslíte si, že když budete udržovat opravdu skvÄ›lé vztahy v rodinÄ› a nebo mezi přáteli, že se vám to vyplatí? SamozÅ™ejmÄ› že ano. Budete hlavnÄ› psychicky v pohodÄ› a je známo, že když je ÄlovÄ›k psychicky v pohodÄ›, tak mu to na zdraví pÅ™idává jenom samá pozitiva a plusy. Já si vzpomínám, že když jsem se stala jednou hádala s rodiÄi a se sourozenci. A řeknu vám, že to bylo opravdu hrozné. Vůbec jsem nevÄ›dÄ›la, co mám dÄ›lat, protože mÄ› to úplnÄ› stresovalo. Když jsem se s nÄ›kým hádala, protože mi vadilo, že oni se stále jenom hádají, a tak jsem je stále chtÄ›la uklidňovat a uklidňovat, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem se s nimi hádala také.

Štěstí a radost se vyplatí.

Věřte mi, že když máte rozhádané vztahy, tak je to opravdu hodnÄ› složité a Å¡patné. Já sama jsem si Å™ekla, že než abych mÄ›la s nÄ›kým rozhádaný život a mÄ›la Å¡patné vztahy, takže radÄ›ji k tomu ÄlovÄ›ku vůbec nepůjdu, radÄ›ji budu sedÄ›t doma a nebo půjdu jinam jenom, abych se nemusela hádat. Věřte mi já hádky opravdu nemám vůbec ráda a vždycky je mi z toho Å¡patnÄ› a bolí mÄ› z toho žaludek. Také mÄ› vždycky skoro z každé hádky rozbolí hlava. Tady jde vidÄ›t, že lidé, když tÅ™eba jsou unavení a nebo pÅ™epracování, tak také mají vÄ›tší sklon k tomu, aby se hádali, nebo aby byli více nervózní. A potom to odnáší ty lidi, kteří jsou vedle toho ÄlovÄ›ka, který je nervózní a pÅ™epracovaný.

Smích dokáže léÄit.

Proto je nejlepší pro uklidnÄ›ní vÅ¡ech vztahů, aby lidé si podali ruce, aby si vÅ¡echno vysvÄ›tlili a aby vÄ›dÄ›li, co je tÅ™eba rozÄílilo a nebo co by mohli udÄ›lat, aby byly více klidnÄ›jší. Já sama jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé vÄ›dÄ›li, že klid je lepší než únava a než tÅ™eba vÅ¡elijaké různé hádky, hádky nám zkracují život. Tak si prosím, nekraÄte život a nezhorÅ¡ujte život tím, že se budete jenom hádat. Věřte mi, že se vám to nevyplatí. Copak není lepší, když se rodina a přátelé jenom usmívají?