Já si myslím a pÅ™edpokládám, že každý ÄlovÄ›k už asi nÄ›kdy zkouÅ¡el jezdit na motorce a nebo na nÄ›Äem podobném. Abych se vám pÅ™iznala, tak já jízdu na motorce vám také opravdu hodnÄ› ráda, ale mám také z toho respekt. Dříve jsem jezdila pouze jenom na kole a nebo také na koni. A já vím, že je to opravdu veliký rozdíl, jestli na koni a nebo na motorce nebo nÄ›Äem podobném, ale jízda na koni mÄ› opravdu hodnÄ› uklidňovala. MÄ›la jsem velké problémy se zády, takže jsem chodila také na různé masáže a terapie, co mi bylo také doporuÄené. A také to, abych jezdila Äasto na koni. A to na koni také bez sedla. Opravdu hodnÄ› mÄ› to bavilo. Potom, když jsem si naÅ¡la partnera, tak on mi Å™ekl, že má opravdu skvÄ›lou motorku a že klidnÄ› na ní můžu jezdit s ním. Nebo prý kdybych mÄ›la Å™idiÄák, tak bych také mohla jezdit na motorce a řídit ji.

Cross motorka.

Jenomže jsem jeÅ¡tÄ› žádné Å™idiÄské oprávnÄ›ní nemÄ›la, takže jsem s přítelem na motorce jezdila pouze jenom jako spolujezdec. Tohle mi staÄilo, byla jsem z toho opravdu nadÅ¡ená a těšilo mÄ› to. Stále jsem to ale nevymÄ›nila jeÅ¡tÄ› jízdu na koni.

Helma je nutná.

Motorka je fajn, ale protože konÄ› miluji a také jízdu na nich tak se toho opravdu nevzdám. MÄ› to vážnÄ› baví. Ale abych se pÅ™iznala, tak motorka mÄ› také velice těšila a já jsem si Å™ekla, že v budoucnu bych urÄitÄ› chtÄ›la také vlastnit vlastní motorku, abych se také mohla jezdit na výlety. I když na výlety jezdím stále s přítelem, kdy jedu jako spolujezdec, ale také jsme si Å™ekli, že bysme mohli vzít nÄ›jaké přátelé, takže bysme jeli potom ve ÄtyÅ™ech. Až bych se samozÅ™ejmÄ› vyjezdila. Na příští rok jsem si slíbila, že si udÄ›lám Å™idiÄský průkaz na motorku, jenom na nÄ›jakou lehkou, protože velkých motorek se bojím a mám z nich respekt. Mám strach, že bych se na velké a silné motorce nÄ›kde vybourala a potom by to dopadlo katastrofálnÄ› a mÄ›la bych opravdu velký úraz, že bych toho potom litovala.