InformaÄní technologie je tady už opravdu hodnÄ› dlouho, dokonce je tady opravdu déle, než tÅ™eba myslíme, protože hodnÄ› lidí si myslí, že informaÄní technologie je tady opravdu jenom s námi, tÅ™eba posledních deset let. A když se jich zeptám, proÄ si myslí, že informaÄní technologie nebo další zkuÅ¡enosti a vymoženosti s poÄítaÄem jsou tady pouze jenom deset let, tak oni mi Å™eknou, že vlastnÄ› od té doby se nauÄili pořádnÄ› zacházet s poÄítaÄem.

Technologie jsou i online.

Já tomu rozumím a chápu, že mnoho lidí se tÅ™eba teprve pÅ™ed deseti lety nauÄilo perfektnÄ› zacházet s poÄítaÄem a poznali informaÄní technologii. Jenomže mi važnÄ› věřte, že tohle není úplnÄ› vÅ¡echno. Je logické, že ÄlovÄ›k, který se teprve uÄí s poÄítaÄem a tak podobnÄ›, tak také bude muset Å™eÅ¡it jeho funkce a další vÄ›ci. Já si myslím, že informaÄní technologie tady možná byla už i tak pÅ™ed Å¡edesáti lety. Vy se možná budete divit a nebudete mi věřit a budete mÄ› mít za blázna. Ale věřte, že tohle je opravdu vysoká pravdÄ›podobnost, že tady už různé vymoženosti v oblasti techniky a informaÄní technologie a poÄítaÄů .

InformaÄní technologie je zajímavá.

A byly tady už více než pÅ™ed padesáti nebo Å¡edesáti lety. Protože vÅ¡ichni víme, že vždycky v Americe nebo i v Japonsku, kde jsou velice technologicky vyspÄ›lí, tak vÅ¡echno tady bývá opoždÄ›nÄ›, a to nÄ›kdy i o dvacet nebo i o tÅ™icet let. Já vím, že tÅ™eba jak byli populární pejsci na elektÅ™inu, říkalo se jim Aibo, tak v Japonsku byly o deset let dříve než u nás v ÄŒeské republice. Tady jde alespoň vidÄ›t, že ÄŒesko je v tomhle docela opoždÄ›né, ale není to tak, že by na tom bylo nÄ›co Å¡patného. Je to jenom kvůli tomu, že u nás v ÄŒeské republice není tolik zvÄ›davců a tolik vÄ›dců, kteří by chtÄ›li vyrábÄ›t nÄ›jaké elektronické vymoženosti a další vÄ›ci, co se týká například poÄítaÄů nebo informaÄní technologie a nebo také hraÄek, které jsou takové informativní. A takové, které právÄ› dÄ›ti uÄí k nÄ›Äemu, co se nenauÄí s obyÄejnými hraÄkami.