Život v dnešní, počítačové době se v mnoha ohledech významně liší od dob, které tu panovaly dříve, než se tak stalo. Půl života jsem žil bez toho, že bych si na opravdový počítač byť i jenom sáhnul, zatímco druhou polovinou života mne už počítače neodmyslitelně provázejí, a tak mohu srovnávat. A uznávám, že mi vlastnictví počítače s internetem v mnoha ohledech zdokonalilo život.

foto počítače

Vezměme si třeba takové cestování. Kdysi jsem pochopitelně vůbec nepomýšlel na to, že bych se někdy dostal do letadla a někam jím odcestoval, a když jsem tak pocítil touhu cestovat dál než do sousedství, co jsem udělal? Sedl jsem si, otevřel telefonní seznam, v něm našel adresy u nás sídlících a dost exoticky vypadajících ambasád, zjistil si v atlase světa, kde se ony země nacházejí, a pak na ty ambasády jednoduše poslal dopisy s dotazem, zda a jak se k nim dá cestovat. Bylo to dávno, takže mne prosím nemějte za milionáře – pošta tehdy ještě nezdražovala jako dnes a ty dopisní známky jsem si tedy mohl dovolit i s malým platem.

Napsal jsem i na ambasády, na které už bych dnes nepsal. Ale nebyl internet, nebyly informace, a jak mě tedy mělo napadnout, že do jedné z těch zemí našince nepouštěli a do jedné bych mohl jen s akreditovanou místní cestovkou, abych viděl jenom to, co smím vidět?

počítač na stole

Dostal jsem tehdy docela dost rovněž dopisních odpovědí. A bylo tu skutečně na výběr. A vybral jsem si.

Pak jsem si vyseděl v pobočce jedné z cestovních kanceláří letenku, pochopitelně papírovou, zanesl jsem sem pas, aby mi v Praze zařídili vízum, faxem si zařídil bydlení, vyčetl na nádraží z vyvěšených papírových jízdních řádů, jak se dostanu do Prahy, a prost mnoha informací, které se ani do velké obálky dopisu od ambasády nevešly, odletěl.

Nebyl internet, nebyl jsem tedy v obraze a určitě zažil pěkných pár faux pas. Což už by se dnes nestalo. Protože dnes najdu jízdní řády přes internet v obýváku, ze stejného místa si vyberu a koupím přes internet letenku i ubytování, zaplatím kartou a letenka mi přijde e-mailem. A snad se dožiji i doby, kdy bude internet tak dokonalý, že se nebudu muset ani obtěžovat do Prahy na letiště a pošlu se na druhý konec světa zazipovaný jako příloha e-mailu.