O módÄ› slyÅ¡el bezesporu každý z nás. NÄ›kteří ji následují, jiní se o ni nestarají, avÅ¡ak slyÅ¡eli o ní vÅ¡ichni. Mnozí také znají její základní zákonitosti. Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domuje, že může být i nebezpeÄná. PÅ™itom nás může ohrozit hned nÄ›kolika způsoby.

 

Tím prvním je propagace nezdravého životního stylu. V tomto případÄ› se jedná o vychrtlé modelky, které slouží v podstatÄ› jako chodící reklama na anorexii. Bohužel, mnoho pÅ™edevším mladých dÄ›vÄat je považuje za své idoly a chce se jim podobat. Je pak pomÄ›rnÄ› jasné, jaký je výsledek.

 

móda může být i nebezpeÄná

 

Dále jsou to také nezdravé zvyky, i když ty byly mnohem obvyklejší v minulosti. Zde se hodí zmínit například kouÅ™ení. I v dobÄ›, kdy už se o jeho Å¡kodlivosti vÄ›dÄ›lo, se modelky stále Äasto nechávaly fotit s cigaretou v ústech. Důsledky této kampanÄ› pozorujeme v podstatÄ› dodnes.

 

Zmínit je vÅ¡ak potÅ™eba i dopad na ostatní tvory. PrávÄ› móda zapříÄinila popularitu kožichů a zvýšený chov kožeÅ¡inových zvířat. Že právÄ› tato mnohdy nežijí v ideálních podmínkách, není tÅ™eba dodávat. JistÄ›, i v modelingu byla kampaň proti pravým kožichům, avÅ¡ak ta velmi brzy odeznÄ›la.

 

modelka před vstupem na molo

 

OvÅ¡em nejen obleÄení se dotýká móda. Příkladem, kde může ublížit, jsou i psi. I zde vždy máme plemeno, které se stane na nÄ›jaký Äas oblíbeným, aÅ¥ už z jakéhokoliv důvodu. Bohužel, vÄ›tÅ¡inou zde hraje roli vzhled a nikoliv potÅ™eby plemene. Proto takovéto módní vlny mnohdy konÄí spoustou psů v útulcích. Mnozí z nich již nenajdou nový domov.

 

I proto je dobré mít se při následování jakéhokoliv módního trendu vždy na pozoru. Je potřeba vždy zvážit, co to vlastně znamená jak pro nás, tak pro ostatní. Díky tomu se pak vyhneme následování toho, co by nám mohlo škodit.

 

Toto bychom mÄ›li vÅ¡tÄ›povat již od maliÄka také svým dÄ›tem, neboÅ¥ právÄ› tyto jsou v tomto ohledu nejzranitelnÄ›jší. PotÅ™ebují tedy naÅ¡i ochranu a my bychom jim ji mÄ›li poskytnout.