Jsem takový typ ÄlovÄ›ka, který vždycky chtÄ›l zažít nÄ›co netradiÄního, nÄ›co opravdu originálního. A také mám ráda adrenalinové zážitky a adrenalinové sporty. Když jsem své mamince Å™ekla, že v Å¡estnácti letech budu skákat bungee jumping, tak moje maminka se málem zhrozila, vůbec nevÄ›dÄ›la, jestli na tohle má pÅ™istoupit, protože já jsem k tomu potÅ™ebovala podpis rodiÄe. Ani nevíte, jak moc dlouho jsem pÅ™emlouvala rodiÄe. A víte, jak to nakonec dopadlo?

Jízda na motorce je adrenalin.

SamozÅ™ejmÄ›, že jsem ji k bungee jumpingu vůbec nepÅ™emluvila. Akorát moje maminka Å¡la se mnou dvakrát na let balónem, i když se bála, tak to pÅ™ekonala. A potom, když mi bylo osmnáct let, tak jsem Å™ekla svým rodiÄům, že bych si přála opravdu silnou motorku. Moje maminka málem omdlela, otec byl úplnÄ› udivený, protože on mi otec také jednou vyprávÄ›l, že když byl malý kluk, tak si přál opravdu velikou a silnou motorku, jenomže bohužel na to nemÄ›l peníze, protože jeho celá rodina byla velice chudá. Moc mÄ› to mrzelo. Proto jsem si najednou uvÄ›domila, že kdyby můj otec mÄ›l také velikou motorku a nebo vlastnÄ› jakoukoliv motorku, tak by mÄ› potom také mohl uÄit jezdit na motorce.

Motorky jsou skvělé.

MÄ›l by k tomu lepší vztah, protože muž a motorka tak to je potom už láska na celý život. Tohle sice se říká o lodích, že když má nÄ›kdo loÄ, tak je to láska na celý život. Ale u nás platí, že kdo má motorku, tak je to také láska na celý život. Dokonce jsem slyÅ¡ela, že tÅ™eba když má muž nÄ›jakou silnou motorku, o kterou opravdu hodnÄ› peÄuje a skoro každý den ji leÅ¡tí, tak kolikrát i ženy, nebo jejich manželky Äi přítelkynÄ›, tak na ty své partnery žárlí. A opravdu si nedokážu pÅ™edstavit, že bych žárlila na muže, který by peÄoval o motorku. Já nevím, já jsem tohle jeÅ¡tÄ› nezažila, takže vůbec tohle nedokáži tak nÄ›jak popsat a nedokáži to vlastnÄ› tak pÅ™esnÄ› říct. Ale Å™ekla jsem si, že kdybych mÄ›la motorku, tak bych urÄitÄ› o svou motorku velice peÄovala. Byla bych za ni moc ráda.