Jsem opravdu ráda, že poÄítaÄe tady jsou, protože si myslím, že kdyby nebyly poÄítaÄe, tak by také studenti studiích to mÄ›li opravdu hodnÄ› složité. Já si myslím, že poÄítaÄe opravdu zjednoduÅ¡uji život, a to mnoha lidem, a to v mnoha odvÄ›tvích. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, že bych já nemÄ›la poÄítaÄ anebo notebook anebo tablet. I když pÅ™iznávám, že podle mého názoru je notebook asi nejlepší z tÄ›chto tří vÄ›cí, když nepoÄítám tedy mobilní telefon, protože mobilní telefon je takový malý a více praktický a vejde se i do té nejmenší kabelky. Proto jsem ráda, že i můj syn má mobilní telefon, když se na nÄ›m pořádnÄ› nauÄí zacházet, protože také Äasto jezdím na služební cesty, takže jsem ráda, že si také se synem mohu Äasto volat.

Mám dva notebooky.

Vy se možná ptáte, kolik je tÅ™eba synovi, že už mám mobilní telefon? Ano, mému synovi je pÄ›t let a má svůj mobilní telefon a už koneÄnÄ› s ním umí perfektnÄ› zacházet. Také se tam různÄ› uÄí, nebo se kouká na pohádky a také spolu voláme pÅ™es videohovor. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› baví a vůbec mÄ› nezajímá, že nÄ›kteří lidé tÅ™eba nadávají, že takhle malé dítÄ› má mobilní telefon, jenomže když potom syna hlídá babiÄka nebo jeho otec, tak jsem ráda, že také můžeme spolu volat pÅ™es videohovor.

S poÄítaÄem dennÄ› pracuji.

SamozÅ™ejmÄ› že také k tomu používáme poÄítaÄ. PoÄítaÄ je opravdu prima vÄ›c, sice se nedá s sebou nosit takhle v kabelce nebo v kapse jako mobilní telefon, ale zase poÄítaÄ a notebook je skvÄ›lý v tom, že tam máte více možností a můžete se na tom v klidu koukat na filmy, protože tam máte velikou obrazovku. Potom jsou tady také lidé, kteří pracují jedinÄ› s poÄítaÄem. Jsou to různí internetoví mateÅ™i anebo když se tÅ™eba chcete podívat také na internetové bankovnictví anebo na program, tak samozÅ™ejmÄ› také můžete využít sílu internetu. A navíc na internetu a na poÄítaÄi najdete tolik odkazů, co byste potÅ™ebovali vÄ›dÄ›t, když nÄ›co hledáte.