Na naÅ¡i vnÄ›jší krásu má pomÄ›rnÄ› velký vliv to, jak jsou na tom naÅ¡e stÅ™eva a stÅ™evní mikroflóra. V naÅ¡ich stÅ™evech žije na 800 druhů mikroorganismů. NÄ›které z tÄ›chto mikroorganismů jsou pro nás dobré, jiné Å¡patné. Tyto organismy žijí v rovnováze, která je vÅ¡ak velmi kÅ™ehká a může ji cokoli naruÅ¡it – Å¡patná strava, kouÅ™ení, alkohol, užívání nÄ›kterých léku apod. To se projevuje například nafouklým bÅ™ichem, pocitem plnosti, Å¡patným trávením, ale i aknózní pletí Äi vaginálními mykózami.

akné

PÅ™i užívání antibiotik dochází velmi Äasto k naruÅ¡ení mikrobiomu stÅ™ev a tÄ›lo ztrácí ty dobré mikroorganismy, které jsou ke správnému fungování potÅ™eba. Jsou jimi pÅ™edevším probiotika a laktobacily. Ty jsou potÅ™ebné pro správné fungování stÅ™eva i trávícího traktu. PÅ™i léÄbÄ› antibiotiky jsou laktobacily a probiotika oslabeny a je potÅ™eba je doplňovat. V souvislosti s oslabením probiotik může docházet k pÅ™emnožení například kvasinek a zejména u žen je velmi Äastým důsledkem užívání antibiotik vaginální mykóza. Vhodné je užívat doplňky stravy ve formÄ› probiotik. Užívání probiotik se doporuÄuje souÄasnÄ› s léÄbou antibiotiky, ale i po léÄbÄ›, kdy je potÅ™eba stále jeÅ¡tÄ› probiotika podporovat. Není tedy správnÄ› s užíváním probiotik skonÄit souÄasnÄ› s ukonÄením antibiotické léÄby.

doplňky stravy

A co to vlastnÄ› ty probiotika jsou? Jsou to živé organismy, které mají přínos pro naÅ¡e zdraví. PÅ™ijímáme je i v potravÄ› jako jsou například kysané mléÄné výrobky, jogurty Äi fermentovaná zelenina. V potravÄ› vÅ¡ak nejsou obsaženy v tak rozmanitém spektru, jako v doplňcích stravy. Pro ilustraci například v jogurtu naleznete 2 druhy probiotik a ve velmi malém množství.

Existují různé druhy ve formÄ› tobolek, kapslí, prášku, ale i v tekuté formÄ›. Probiotika můžete užívat i jako prevenci, posilují imunitu a zajiÅ¡Å¥ují správný průbÄ›h trávení. Vhodné je užívat je ráno na laÄno pÅ™ed snídaní. NejvhodnÄ›jší a nejúÄinnÄ›jší se jeví tekutá probiotika, která jsou schopna trávícím traktem projít pomÄ›rnÄ› rychle, jeÅ¡tÄ› něž zaÄnou trávící procesy, a úÄinné látky se dostávají tam, kam mají.