Kvůli tomu, že populace stárne, zaÄínají se objevovat onemocnÄ›ní, které nikdy dříve nebyly tak běžné. ŘeÄ je o demencích, jejichž prevalence a závažnost se u starších roÄníků zvyÅ¡uje. Jednou z nejznámÄ›jších a nejÄastÄ›jších je Alzheimerova demence. Toto onemocnÄ›ní není jeÅ¡tÄ› úplnÄ› pÅ™esnÄ› vysvÄ›tleno a popsáno. Jako jeden z mechanismů se jeví vnik beta amyloidu. Jedná se o metabolity proteinů, které se v CNS běžnÄ› nachází. U starších lidí se tyto proteiny rozkládají za vzniku nezpracovatelného amyloidů, který se doslova usazuje na specifických místech mozku, a tak způsobuje typické projevy. Velmi důležité je poÄínajícího Alzheimera odhalit a zaÄít i v poÄáteÄních fázích léÄit.

lidský mozek

Sice jeÅ¡tÄ› stále nejsme schopni tuto nemoc úplnÄ› odstranit, jsme ale schopni její rozvoj velmi výraznÄ› oddálit. KromÄ› jiného je patrné, že u lidí trpících Alzheimerem je v mozku snížené množství acetylcholinu, na což farmakologicky míříme. Inhibujeme totiž enzym, který acetylcholin rozkládá. Tato léÄiva nesou název donepezil, rivastigmin, galantamin. U závažnÄ›jších stavů se pak využívá memantin. KromÄ› toho, pokud je již v mozku vytvoÅ™en amyloid a my jsme jej prokázali pomocí zobrazovacích metod, jsme schopni cílit i na nÄ›j. Jde to pomocí monoklonálních protilátek aducanumab, lecanemab nebo donamemab.

mozek a jeho funkce

Speciální skupinou látek jsou nootropika. TÄ›m se v angliÄtinÄ› pÅ™ezdívá také smart drugs. Jedná se totiž o látky, které prokazatelnÄ› zlepÅ¡ují stav mozku. Používají se tak po cévní mozkové příhodÄ›, u poruch vÄ›domí nebo u pÅ™edÄasnÄ› narozených dÄ›tí. Tyto látky zlepÅ¡ují průtok krve mozkem, jeho zpracování kyslíku a glukózy a také urychlují odbourávání laktátu. Farmakologie jakožto vÄ›da o léÄivech je velmi zajímavá a skýtá mnohá pÅ™ekvapení. Stále zde existují neprobádaná pole, která mohou mít velký potenciál pro zlepÅ¡ení lidského zdraví.