Pokud je nÄ›co, co je v dneÅ¡ní dobÄ› zcela běžné, pak je to to, že jsou lidé, kteří nechodí volit. Ti, kteří tyto lidi kritizují, by se sami nad sebou mÄ›li zamyslet. Jít volit rozhodnÄ› není povinností, ale je to možností. To, že nÄ›kdo nechce jít k volbám neznamená, že by ostatní lidé mÄ›li daného ÄlovÄ›ka soudit a nadávat mu. Jsou lidé, kteří mají své důvody, proÄ nechodí volit. Mezi dané důvody může patÅ™it například to, že se jim nezdá, že by kandidoval nÄ›kdo, kdo je dle jejich názoru rozumný. NÄ›co takového je kolikrát tím hlavním důvodem, proÄ lidé nechodí volit. Najdou se mezi námi lidé, kteří politiku vůbec nesledují, a to je další důvod, proÄ nechodí volit. ProÄ jí nesledují?

stojící žena

Ne každý má zájem nÄ›co takového sledovat. Jsou jiné vÄ›ci, které daný ÄlovÄ›k považuje za daleko důležitÄ›jší. RozhodnÄ› by to v dneÅ¡ní dobÄ› nemÄ›lo vypadat tak, že ÄlovÄ›k bude druhému nadávat za to, že daný ÄlovÄ›k vynechal další volby. Když nÄ›kdo nechce jít k volbám, nemÄ›li byste ho nutit. Lidé mají tendenci druhé kritizovat nejen za to, když nejdou k volbám, ale také za to, když zvolí nÄ›koho, koho daný ÄlovÄ›k nemusí. Kolikrát je to tedy tak, že i když ÄlovÄ›k k volbám jde, druhým radÄ›ji neříká, koho volil, protože druzí lidé nebudou mít pro jeho rozhodnutí pochopení.

dřevěné kostky

Každý ÄlovÄ›k má možnost zvolit si toho, kdo danému ÄlovÄ›ku pÅ™ipadá vhodný. Je velmi smutné, když se stane to, že se spoleÄnost rozdÄ›lí na dvÄ› strany a dané strany si navzájem nadávají a dÄ›lají si naschvály. NÄ›co takového se rozhodnÄ› nesluší. Bylo by vhodné uvÄ›domit si, že je opravdu na každém, jak se daný ÄlovÄ›k rozhodne. Každý ÄlovÄ›k má nejen svou hlavu, ale také svá práva. To, že se vám nelíbí, koho daný ÄlovÄ›k zvolil, je jen váš problém a urÄitÄ› by to nemÄ›lo být tak, že budete druhým nadávat za to, co si vybrali. Lidé by se nad sebou mÄ›li rozhodnÄ› zamyslet a v nejlepším případÄ› zmÄ›nit svůj přístup, protože nÄ›co takového je rozhodnÄ› vítané.